Choose your country / language

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

Komponenty s ochrannou vrstvou z diamantu podobného uhlíka (diamond-like carbon, DLC) už majú svoje stále miesto v sériách pretekov ako sú NASCAR, Formula 1, WRC a DTM, a to vďaka nižšiemu treniu, vyššej odolnosti proti opotrebovaniu a dlhšej životnosti. BALINIT® CAVIDUR je ideálny DLC povlak pre komponenty ventilových rozvodov. Motocyklové a motokrosové komponenty sa optimalizujú s týmto povlakom už vyše 20 rokov. Povlaky DLC (uhlík podobný diamantu), ako sú BALINIT® CAVIDUR, sú len jedným krokom vo vývoji vysoko výkonných motorov. Vysoké výkony a namáhanie by bez nich v súčasnosti neboli mysliteľné.

  • Zvýšený výkon a spoľahlivosť
  • Výrazne znížené trenie a opotrebovanie
  • Predĺžená životnosť komponentov
BALINIT CAVIDUR
Povlakový materiál TiN + a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~25-35
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 350
Procesná teplota [°C] 250 - 350
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up