Choose your country / language

BALINIT DLC Mimoriadne tvrdé a odolné voči opotrebeniu ako diamantové uhlíkové povlaky

BALINIT DLC coated
Piston
Wrist Pin

Povlaky z uhlíka podobného diamantu (DLC) sa výborne hodia aj na tie najextrémnejšie podmienky z hľadiska opotrebovania a vysoké klzné rýchlosti, a to aj bez mazania. Okrem toho minimalizujú trecie straty a sú tak ideálne pre súčasti motora, ako sú systémy vstrekovania paliva, ventilové rozvody a piesty. Mnohé ďalšie aplikácie od čerpadiel a kompresorov po ložiskové puzdrá a valčeky a od textilných strojov po zdravotnícku techniku taktiež využívajú vynikajúce klzné vlastnosti povlakov DLC.

BALINIT® DLC poskytuje vynikajúcu ochranu proti odieraniu, oxidácii tribologickej vrstvy a odieraniu, pričom umožňuje vysoké povrchové tlaky, ktoré by inak rýchlo spôsobili odieranie a studené zvary.

  • Extrémne tvrdé
  • Nízke straty trením
  • Ideálny pre vysoké rýchlosti
  • Výborná ochrana proti oderu
  • Vyššia klzná rýchlosť než s BALINIT C

*Tvrdosť môže byť prispôsobená konkrétnej aplikácii.

BALINIT DLC
Povlakový materiál a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up