Choose your country / language

BALIMED DLC STAR coated MIS instruments

BALIMED™ DLC STAR sa vyznačuje dôležitými funkčnými vlastnosťami: čierny, matný povlak pomáha chirurgom pracovať bez odrazu pod jasným chirurgickým osvetlením. BALIMED™ DLC STAR navyše poskytuje zvýšenú ochranu proti opotrebeniu pri vysokom zaťažení, ako aj zlepšené zníženie trenia v zložitých tribo systémoch. Povlak udržuje reznú ostrosť chirurgických nástrojov a tým predlžuje ich životnosť.

  • vhodné pre všetky chirurgické nástroje
  • vynikajúca čierna antireflexná vrstva
  • chemicky inertná (minimalizovaná reakcia s inými látkami)
  • nízke trenie a vysoká odolnosť proti oderu
  • zlepšuje zadržiavanie okrajov chirurgických nástrojov
BALIMED DLC STAR
Povlakový materiál CrN + a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku Čierna
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~ 15 - 25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0.1 - 0.2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

Spätná väzba alebo otázky? Spojte sa s nami!

keyboard_arrow_up