Choose your country / language

BALINIT C STAR Ideálny na mäkké základné materiály a komponenty vystavené vysokému mechanickému zaťaženiu

FDA approved food-safe coating.

BALINIT® C STAR je ideálny pre mäkké základné materiály. Jeho tvrdá, tuhá kovová vrstva na báze nitridu chrómu zaručuje optimálnu tvrdosť povrchu a nosné vlastnosti (nosnosť) pre uhlíkový povlak (WC/C), položený nad ňou.

Povlak WC/C zaisťuje vynikajúcu ochranu proti odieraniu, zatiaľ čo jeho nízky koeficient trenia znižuje riziko únavy povrchu a mieru tribooxidácie. Kompaktná vrstva nitridu chrómu zároveň zvyšuje odolnosť komponentu proti korózii.

Výsledkom je bezchybný, homogénny povlak s jedinečnou kvalitou a adhéziou.

Tieto vlastnosti z neho robia ideálny povlak na súčiastky vyrobené z mäkkých základných materiálov, ako sú titán, neželezné kovy alebo nehrdzavejúca oceľ, vysoké povrchové tlaky, klzné ložiská a prevodové kolesá. Povlak BALINIT® C STAR sa zároveň dokonale hodí pre nemazané systémy v čistých priestoroch a vďaka schváleniu amerického úradu FDA aj pre potravinársku výrobu.

  • Vynikajúca ochrana proti adhéznemu opotrebovaniu (odlupovaniu)
  • Znížená povrchová únava
  • Znížená oxidácia tribologickej vrstvy (styková korózia)
  • Zvýšená nosná kapacita
BALINIT C STAR
Povlakový materiál CrN + a-C:H:Me (WC/C)
Technológia povrchovej úpravy Sputter
Farba povlaku antracit
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up