Choose your country / language

Vnútropodnikové povlakovacie centrá

Povlakovacie služby na dosah ruky

Vnútropodnikové povlakovacie centrá

Spoločnosť Oerlikon Balzers sa na požiadanie v prípade potreby povrchovej úpravy veľkých objemov dielov presunie do vášho závodu. Prevezmeme a riadime prevádzku povrchových úprav, avšak vo vašich priestoroch a integrovanú do vášho výrobného systému.

Trhy v čoraz vyššej miere vyžadujú stále rýchlejšie reakcie a skrátené dodacie lehoty sú pre výrobcov nástrojov a komponentov čoraz dôležitejšie.

Vaše objemy spracovania môžu byť odôvodnením zriadenia vlastných povlakovacích zariadení, no to však vyžaduje veľké investície do strojov na povrchovú úpravu, do čistenia, predprípravy, dodatočnej úpravy a kontroly kvality.

Interné povlakovacie centrum, prevádzkované a spravované spoločnosťou Oerlikon Balzers: riešenie, ktoré ešte viac zvyšuje úroveň vašich služieb.

Výhody pre vás:

  • V rámci vašich výrobných zariadení alebo na požiadanie
  • Menšia finančná záťaž
  • Nábor pracovníkov a odborná príprava poskytnuté spoločnosťou Oerlikon Balzers, v súlade s vašimi normami
  • Optimálny pracovný tok, najkratšie a flexibilné dodacie lehoty
  • Vývoj a výroba vašich vlastných povlakov
  • Prístup k najnovšiemu technologickému vývoju
  • Výrobné špičky zvládne najbližšie centrum spoločnosti Oerlikon Balzers

Prosím, kontaktujte nás, ak budete potrebovať viac informácií

keyboard_arrow_up