Choose your country / language

BALIMED CNI Pre hladký chod zdravotníckych zariadení a pomôcok

Pre hladký chod zdravotníckych zariadení a pomôcok

BALIMED CNI coated medical devices
BALIMED CNI coated MIS instruments

V záujme predĺženia životnosti lekárskych zariadení a pomôcok sa musia najmä ich pohyblivé časti chrániť proti odieraniu a korózii. BALIMED™ CNI je veľmi hladký a tepelne odolný povlak, ktorý optimálne spĺňa nasledujúce požiadavky.

  • Nízka miera trenia
  • Znižuje odieranie
  • Vysoká oxidačná odolnosť pre aplikácie s vysokými teplotami
  • Chemicky odolný
  • Vysoko odolný proti opotrebovaniu
  • Estetický vzhľad metalickej farby
BALIMED CNI
Povlakový materiál CrN
Technológia povrchovej úpravy Sputter
Farba povlaku Striebornosivá
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 18 +/- 3
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** ~0.5
Vnútorné pnutie [GPa]*** ~0.5
Max. pracovná tepl. [°C]**** 700
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up