Choose your country / language

BALINIT TRITON STAR Uhlíkový povlak s výnimočne hustou štruktúrou, podporovaný vynikajúcim tribologickým ARrangementom (STAR)

BALINIT TRITON STAR

BALINIT® TRITON STAR kombinuje vysokú tvrdosť s extrémne nízkym koeficientom trenia. Keďže ide o uhlíkový povlak podobný diamantu (DLC), poskytuje obzvlášť dobrú ochranu pred abrazívnym a adhezívnym opotrebovaním. Pridaná nosná vrstva na báze kovu (nitrid chrómu) výrazne zvyšuje nosnosť a robí z BALINIT® TRITON STAR, ktorý je voľbou, napr. pre širokú škálu populárnych procesov tvárnenia hliníka.

BALINIT TRITON STAR
Povlakový materiál CrN / a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0.1 - 0.2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up