Choose your country / language

Ostatné balenia Zlepšená produkcia nepotravinárskych obalov vďaka povlakom BALINIT

Celá rada platových a kovových materiálov, ktoré sa používajú na výrobu obalov potravín. Konečné produkty sa používajú v mnohých smeroch, od fólií pre spotrebný tovar, nádoby na kvapaliny a gély, po kovové olejové sudy. Baliace nástroje povlakované s BALINIT výrazne zlepšujú výrobný postup, čo vedie k podstatným úsporám nákladov.

Ostatné balenia
keyboard_arrow_up