Choose your country / language

S úpravou BALITHERM® IONIT je možné použiť nitridáciu a nitrocementovanie prakticky pre každú aplikáciu.

BALITHERM IONIT
BALITHERM IONIT

BALITHERM® IONIT je nitridačný a nitrocementovací proces pre všetky spekané materiály, všetky druhy ocele (aj vysokolegované ocele) a neželezné kovy.

Plazmová nitridácia je priemyselný proces povrchového kalenia, pri ktorom molekulárny dusík a vodík ionizujú vo vákuu a reagujú so železným substrátom pri teplote 350 °C až 600 °C.

Pridaním uhlíka do nitridačného procesu je vyvolaná plazmová nitrocementácia, ktorá vytvára obzvlášť tvrdé zložené vrstvy, odolné proti opotrebovaniu. Nitrocementovanie navyše výrazne znižuje sklon železa reagovať s inými materiálmi v jeho prostredí, napríklad mazadlami (významne znížená tribo-oxidácia).

  • Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
  • Predĺžená životnosť
  • Zlepšená odolnosť proti korózii
  • Zvýšená povrchová tvrdosť
  • Technológia šetrná k životnému prostrediu
Proces s takmer čistým tvaromĽahko opakovateľný proces
Minimálne hromadenie materiáluNižšia miera vzniku studených zvarov
Vysoká tvrdosť povrchuDobrá odolnosť proti opotrebovaniu
Procesné plyny: dusík, vodík a oxid uhličitýTechnológia šetrná k životnému prostrediu

Spätná väzba alebo otázky? Spojte sa s nami!

keyboard_arrow_up