Choose your country / language

BALIMED DLC Významné funkčné vlastnosti – antireflexný a chemický inertný povrch

Významné funkčné vlastnosti – antireflexný a chemický inertný povrch

BALIMED DLC coated bone reamer
BALIMED DLC coated dental implant driver
BALIMED DLC coated dental screw
BALIMED DLC coated powdered medical instruments
BALIMED DLC coated micropituitary rongeurs
BALIMED DLC coated bone repositioning instrument
BALIMED DLC coated bone saws
BALIMED DLC coated MIS instruments

BALIMED™ DLC sa vyznačuje dôležitými funkčnými vlastnosťami: čierny matný povlak umožňuje chirurgom pracovať pri jasnom chirurgickom osvetlení bez toho, aby dochádzalo k odrazom. Okrem toho BALIMED™ DLC chemicky nereaguje s inými látkami. Povlak je extrémne odolný voči opotrebovaniu a udržuje reznú ostrosť chirurgických nástrojov.

  • Vhodný pre všetky chirurgické nástroje
  • Čierny antireflexný povrch
  • Chemicky inertný (minimalizovaná reakcia s inými látkami)
  • Nízka miera trenia a vysoká odolnosť proti oderu
  • Zlepšuje zachovanie ostrých hrán chirurgických nástrojov
BALIMED DLC
Povlakový materiál a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku Čierna
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* cca 15 – 25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up