Choose your country / language

BALINIT C coated
BALINIT C coated for bevel gear
BALINIT C coated for con rod
BALINIT C coated for roller bearings
BALINIT C

Tribologické povlaky sa používajú predovšetkým na zníženie adhézneho opotrebovania, spojeného napríklad so zadretím alebo zvarením za studena. Nízky koeficient trenia a dobré klzné vlastnosti sú ideálne pre nízku mieru mazania aj pre suché použitie.

BALINIT® C je povlak na báze WC/C, čiže ide o zmes kovu a uhlíka podobného diamantu. Výsledkom je ideálny spôsob, ako znížiť povrchovú únavu a oxidáciu tribologického povrchu.

  • Znižuje adhezívne opotrebovanie
  • Nízky koeficient trenia
  • Dobré klzné vlastnosti
BALINIT C
Povlakový materiál a-C:H:Me (WC/C)
Technológia povrchovej úpravy Sputter
Farba povlaku antracit
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 10 - 15
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up