Choose your country / language

Dlhodobá prevádzková výkonnosť – dokonca aj v aplikáciách s chodom nasucho

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

Konštrukčné časti pohonu, ako napr. ozubené kolesá a ložiská v lekárskych prístrojoch typu dentálnych nástrojov, sú každodenne vystavované vysokému mechanickému namáhaniu. Povlak BALIMED™ je vďaka nízkemu koeficientu trenia a dobrým klzným vlastnostiam ideálny pre nízku mieru mazania, ako aj pre aplikáciu bez mazania – pri nízkych teplotách. BALINIT™ C je povlak na báze WC/C, čiže ide o zmes kovu a uhlíka podobného diamantu. Výsledkom je ideálny spôsob, ako znížiť povrchovú únavu a oxidáciu trením.

  • Vhodný pre aplikácie s chodom nasucho
  • Minimálne adhezívne opotrebovanie
  • Nízky koeficient trenia
  • Dobré klzné vlastnosti pri nízkych teplotách
BALIMED C
Povlakový materiál a-C:H:W (WC/C)
Technológia povrchovej úpravy Sputter
Farba povlaku Sivá
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

Spätná väzba alebo otázky? Spojte sa s nami!

keyboard_arrow_up