Choose your country / language

BALINIT D Výrazne vyššia tvrdosť neznížená odolnosť proti korózii

Výhodná kombinácia ochrany proti opotrebovaniu, korózii a odolnosti proti oxidácii a vynikajúcich vlastností z hľadiska odformovania.

BALINIT D
BALINIT D

BALINIT® D má podobnú odolnosť proti korózii pre tvrdé chrómovanie, ale je podstatne tvrdší, má lepšiu priľnavosť povlaku, a je tiež neutrálny pre styk s potravinami.

Tento povlak z nitridu chrómu je ideálny pre zrkadlovo vyleštené formy, fotoleptané formy alebo elektrickým výbojom obrábané formy. Používa sa tiež na vstrekovacie formy na plasty v aplikáciách s agresívnymi látkami, ako je prchavý fluór alebo chlór, tvárnenie plechov s nízkou pevnosťou a na iné účely v motoristickom športe alebo leteckom priemysle.

Pre citlivé materiály je k dispozícii aj nízkoteplotné prevedenie ARCTIC povlaku BALINIT® D

.
  • Odolný voči fluóru, chlóru a pôsobeniu iných agresívnych látok
  • Vysoká priľnavosť a tvrdosť povlaku
  • Veľmi vysoká odolnosť proti korózii
  • Vynikajúce vlastnosti z hľadiska odformovania
BALINIT D
Povlakový materiál CrN
Technológia povrchovej úpravy Arc
Farba povlaku strieborný sivý
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 18+/-3
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** ~ 0,5
Vnútorné pnutie [GPa]*** ~ 0,5
Max. pracovná tepl. [°C]**** 700
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up