Choose your country / language

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

Komponenter med diamantliknande kolbeläggningar (DLC) har blivit väletablerade i racingserier som NASCAR, Formel 1, WRC och DTM tack vare deras minskade friktion, ökade slitstyrka och längre livslängd. BALINIT® CAVIDUR är den idealiska DLC-beläggningen för ventilkomponenter. Komponenter för motorcyklar och motocross har optimerats med hjälp av denna beläggning under mer än 20 år. DLC-beläggningar som BALINIT® CAVIDUR är bara ett steg i utvecklingen av högpresterande motorer. Men utan dem skulle dagens höga belastningar och prestanda inte vara möjliga.

  • Ökad prestanda och pålitlighet
  • Avsevärt minskad friktion och minskat slitage
  • Längre komponentlivslängd
BALINIT CAVIDUR
Beläggningsmaterial TiN + a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~25-35
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 350
Processtemperatur [°C] 250 - 350
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up