Choose your country / language

BALIQ CARBOS Amorfný uhlíkový povlak, ktorý presahuje štandardnú DLC.

Amorfný uhlíkový povlak bez obsahu vodíka sa vyznačuje výnimočnou kombináciou vysokej tvrdosti, nízkej miery trenia a nízkej miery drsnosti.

BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness

Amorfný uhlíkový povlak BALIQ® CARBOS od spoločnosti Oerlikon Balzers bez obsahu vodíka (a-C) sa vyznačuje výnimočnou kombináciou vysokej tvrdosti, nízkej miery trenia a nízkej miery drsnosti.

BALIQ® CARBOS prekonáva hydrogenované povlaky DLC v mnohých inžinierskych aplikáciách, pri ktorých dochádza k extrémnym interakciám kontaktného tlaku a klznej rýchlosti. BALIQ® CARBOS s vysokým podielom tetrahedrálnych väzieb (50-60%) poskytuje podstatne vyššiu odolnosť proti opotrebeniu ako DLC.

  • Jedinečná kombinácia vysokého stupňa tvrdosti, nízkej miery opotrebovania, nízkej miery trenia a drsnosti.
  • Značne vylepšené výkonnostné parametre oproti konvenčným materiálom DLC na náročné tribologické aplikácie.
  • Nízka teplota spracovania, ktorá umožňuje širšiu škálu podkladových materiálov.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up