Choose your country / language

BALINIT TRITON

BALINIT® TRITON spája vysoký stupeň tvrdosti s koeficientom extrémne nízkym koeficientom trenia. Uhlíkový povlak (DLC), zaisťujúci obzvlášť dobrú ochranu proti abrazívnemu a adhéznemu opotrebovaniu aj pri minimálnom množstve maziva alebo za suchých pracovných podmienok. Jeho nezvyčajne hustá štruktúra ešte viac zlepšuje odolnosť proti korózii.

Povlak BALINIT® TRITON je neutrálny pre styk s potravinami a ideálny napríklad na vstrekovacie formy na plasty a nemazané systémy.

BALINIT TRITON
Povlakový materiál a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up