Choose your country / language

BALIFOR T Riešenie ta-C pre prostredia s vysokými teplotami v automobilovom priemysle

Automotive
BALIFOR T
BALIFOR T

Povlaky BALINIT® DLC (Diamond-like-Carbon, uhlík podobný diamantu) môžu dosiahnuť svoje medzné hodnoty, pokiaľ ide o ich prevádzkové teploty vyššie ako 350 °C, prerušovaný chod nasucho a vzhľadom na ich nekompatibilitu s agresívnymi prísadami (napr. MoDTC s vysokou koncentráciou). V prípade, že nie je možné vyhovieť požiadavkám s povlakom BALINIT® DLC, riešením je povlak ta-C od spoločnosti Oerlikon Balzers s označením BALIFOR™ T.

Spoločnosť Oerlikon Balzers, ktorá už dlhé desaťročia stanovuje štandardy v technológii nanášania povlakov, už celé roky dodáva povlaky ta-C s oblúkovým vysokoenergetickým odparovaním a teraz ich nasadzuje na automobilovom trh v rámci jedného kombinovaného riešenia, ktoré zahŕňa predprípravu aj ďalšie spracovanie. Tento „balík“ zahŕňa jedinečný proces následného spracovania s riadeným tlakom kontaktu, ktorý je explicitne prispôsobený spoločnosťou Oerlikon Balzers, a neustále tak prináša spoľahlivé výsledky.

BALIFOR™ T ponúka špecializované vlastnosti pre:

  • Aplikácie s vysokými teplotami (v závislosti od tlaku)
  • Dlhodobejšie aplikácie s nízkym mazaním
  • Prostredia s agresívnymi prísadami
keyboard_arrow_up