Choose your country / language

Automobilový priemysel Zoznámte sa s náročnými ekonomickými a ekologickými požiadavkami povlakovania Oerlikon Balzers.

Zvýšená produktivita a znížené výrobné náklady; vyšší výkon a nižšia spotreba paliva pre komponenty: Neustály vývoj náterových hmôt v Oerlikon Balzers otvára stále rastúci počet nových aplikácií a mnoho ďalších konštrukčných a výrobných inovácií.

Exterior decorative parts

Exterior decorative parts

Stylish colouring for metal and metalized plastic components. Highly resistant to scratches and abrasive wear. Guaranteed compliance with the strictest safety requirements and environmentally friendly alternative to traditional chrome plating processes.

Automotive Exterior Deco

ESP / brake systems

ESP / brake systems

Thinfilm coatings and heat treatment solutions enhance the service life of ESP and brake system components.

Components

Fuel injection

Fuel injection

In most diesel and gasoline injection systems is a DLC (diamond-like carbon) coated part. In order to meet standards for environment-friendly car, the injection pressure increases constantly. This is only possible with coated mechanical parts.

Components

Structure parts

Structure parts

The increased use of Advanced High Strength Steels (AHSS) in Automotive structure parts requires even stronger surface solutions for forming tools to ensure high quality and productivity.

Metal Forming

Gears

Gears

Thinfilm coatings and heat treatment solutions enhance the performance and improve the reliability of differential gears.

Components

Exterior shell molds

Exterior shell molds

Hard, wear resistant and high quality mold surfaces are key to efficiently press car doors and panels. PPD technology is an environmentally friendly alternative to hard-chrome plating.

Metal Forming

Production tools

Production tools

Heat treatment solutions for suspension parts like ball pins and pinion shafts protect against wear, corrosion and erosion.

Cutting

Suspension

Suspension

Heat treatment solutions for suspension parts like ball pins and pinion shafts protect against wear, corrosion and erosion.

Components

Interior deco elements

Interior deco elements
  • Environmentally friendly metalization, replacement for traditional chrome plating processes.
  • Colourful PVD coatings for decorative appliances, e.g. on loudspeaker housings.
Automotive Interiors

Engine

Engine

Thinfilm coatings and heat treatment solutions make a significant contribution to the reliability and efficiency of engines. They enable fuel efficiency, reduced emission and performance enhancement.

Components

Výrobcovia a dodávatelia profitujú vďaka Oerlikon Balzers a jeho náterovým hmotám prostredníctvom:

  • zvýšenej produktivity a kvality, znížením výrobných nákladov na rezanie kovov a plastov
  • vyššieho výkonu, životnosti a spoľahlivosti silne zaťažených komponentov

V žiadnom inom odvetví priemyslu nedosiahli povlakované diely a komponenty Oerlikon Balzers tak rýchlo a všeobecne akceptovaný úspech ako práve v automobilovom priemysle.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up