Choose your country / language

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

ส่วนประกอบที่มีผิวเคลือบ diamond-like carbon (DLC) ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการแข่งรถต่าง ๆ เช่น NASCAR, Formula 1, WRC และ DTM เนื่องจากมีแรงเสียดทานที่ลดลง ทนต่อการสึกหรอได้มากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ย่าวนานขึ้น BALINIT® CAVIDUR เป็นผิวเคลือบ DLC ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับส่วนประกอบของกลไกวาล์ว รถมอเตอร์ไซด์วิบากและส่วนประกอบได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเคลือบนี้มานานกว่า 20 ปี ผิวเคลือบ DLC เช่น BALINIT® CAVIDUR เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น หากไม่มีผิวเคลือบเหล่านี้ ภาระและประสิทธิภาพที่สูงในปัจจุบันจะไม่สามารถเป็นนไปได้

  • มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
  • ลดการเสียดทานและการสึกหรอลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • ส่วนประกอบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
BALINIT CAVIDUR
วัสดุเคลือบผิว TiN + a-C:H
เทคโนโลยีการเคลือบผิว 250 - 350
สีเคลือบ สีดำ
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* ~25-35
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 350
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] 250 - 350
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up