Choose your country / language

BALIMED FUTURA Vysoká estetická úroveň a lepšia identifikácia prostredníctvom farebného kódovania

Vysoká estetická úroveň a lepšia identifikácia prostredníctvom farebného kódovania

BALIMED FUTURA - high aesthetics and better identification through colour coding

Bronzovo sfarbený povlak BALIMED™ FUTURA nielenže zlepšuje estetiku lekárskych nástrojov, ale taktiež pomáha chirurgom lepšie identifikovať ich operačné nástroje. Vysoká tvrdosť BALIMED™ FUTURA poskytuje chirurgickým nástrojom ostré rezné hrany a vynikajúcu ochranu proti abrazívnemu opotrebovaniu.

  • Farebné odlíšenie
  • Ostrejšie rezné hrany
  • Vysoká tvrdosť
  • Minimálna miera opotrebovania
  • Vysoká tepelná stabilita
BALIMED FUTURA
Povlakový materiál TiAlN
Technológia povrchovej úpravy Arc
Farba povlaku Bronzová
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 33 +/- 3
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,6
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,6
Max. pracovná tepl. [°C]**** 700
Procesná teplota [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up