Choose your country / language

Mimoriadne hladký a hustý chrómovo-nitridový povlak pre optimálnu ochranu proti korózii a opotrebovaniu.

BALINIT CNI coated
BALINIT CNI coated for valve
BALINIT CNI coated for piston ring
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI

BALINIT CNI je veľmi hladký striekaný chrómovo-nitridový (CrN) povlak. Je veľmi húževnatý a má vysokú odolnosť proti oxidácii. Ide o povlak, ktorý možno vyrobiť s najväčšími hrúbkami (až 50 μm). Používa sa hlavne pre vysokoteplotné klzné aplikácie, ako sú výfukové ventily a piestne krúžky motorov. Hladkosť, húževnatosť a odolnosť proti opotrebovaniu robia z povlaku BALINIT CNI aj potentnú alternatívu k tvrdému pochrómovaniu pre vodiace prvky na textilné vlákna.

  • Vysoká odolnosť proti oxidácii pri vysokoteplotných aplikáciách
  • Vysoká húževnatosť, možná veľká hrúbka
  • Vysoká miera odolnosti voči opotrebovaniu
  • Alternatíva tvrdého pochrómovania
BALINIT CNI
Povlakový materiál CrN
Technológia povrchovej úpravy Sputter
Farba povlaku strieborný sivý
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 18 +/-3
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** ~ 0,5
Vnútorné pnutie [GPa]*** ~ 0,5
Max. pracovná tepl. [°C]**** 700
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Späť na začiatok keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up