Choose your country / language

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Oerlikon Balzers je odhodlaný k nulovému ublíženiu na ľuďoch a životnom prostredí.

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Celosvetový záväzok k ochrane zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, zainteresovaných strán a širokej verejnosti umožňujú podnikať ekologicky a spoločensky zodpovedným spôsobom, čo je základom všetkých našich aktivít a je navyše neoddeliteľnou súčasťou nášho obchodného úspechu.

Zodpovednosť za životné prostredie

Oerlikon Balzers prijal strategické rozhodnutia s cieľom zabezpečiť zavedenie a udržiavanie systému environmentálneho manažmentu vo svojich náterových centrách v súlade s požiadavkami normy ISO 14001.

Aby bola zaistená konzistencia životného prostredia po celom svete, vydáva Oerlikon Balzers záväzné vnútorné predpisy a smernice. Rad iniciatív navyše zaisťuje logický prístup vzatý do priebežného zavádzania praktických, udržateľných a právne zodpovedajúcich systémov ochrany životného prostredia.

Kontaktujte nás

Petra Ammann

Petra Ammann

Head of Communications Oerlikon Balzers
keyboard_arrow_up