Choose your country / language

BALINIT DLC STAR Diamantový uhlíkový povlak (DLC) s vynikajúcim tribologickým usporiadaním (STAR)

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR je upravený povlak z uhlíka podobného diamantu so zvýšenou zaťažiteľnosťou. Tvrdá a odolná vrstva na báze kovu (nitrid chrómu) zaisťuje požadovanú tvrdosť povrchu a zvyšuje odolnosť tribologicky aktívneho uhlíkového povlaku, ktorý je na nej nanesený. BALINIT DLC STAR má ešte lepšie tribologické vlastnosti než BALINIT C, BALINIT C STAR a BALINIT DLC. Preto sa používa na najviac namáhaných súčiastkach vstrekovacích systémov a súčastí vznetových motorov.

BALINIT DLC STAR
Povlakový materiál CrN / a-C:H
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0,1 - 0,2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
keyboard_arrow_up