Choose your country / language

BALITHERM IONIT OX Plynná nitrocementácia, plazmová aktivácia a oxidácia

BALITHERM IONIT OX
BALITHERM IONIT OX

Proces BALITHERM IONIT OX dáva komponentom vysokú odolnosť proti korózii a opotrebovaniu vylepšením konvenčnej plynnej nitridácie s plazmovou aktiváciou a riadenou oxidáciou. Počas plynnej nitrocementácie prebiehajú chemické reakcie a difúzne procesy, ktoré vedú k povrchovým zmenám (napr. e a g'-nitridy). Oxidácia spôsobuje tvorbu homogénnej vrstvy oxidu železa (Fe3O4), ktorá významne zvyšuje odolnosť proti korózii.

BALITHERM IONIT OX je preto ekologická alternatíva štandardných procesov protikorózneho ošetrenia, ako sú tvrdé chrómovanie a nitridácia v soľnom kúpeli.

  • Veľmi dobré tribologické vlastnosti
  • Predĺžená životnosť
  • Vynikajúca odolnosť proti korózii
  • Zvýšená povrchová tvrdosť
  • Technológia šetrná k životnému prostrediu
Zvýšená povrchová tvrdosť Výrazne zlepšená ochrana proti opotrebovaniu. Vynikajúce oderové a klzné vlastnosti,
zníženie únavy materiálu
Nitridovanie alebo nitrocementovanie v kombinácii s kyslíkom Vynikajúca odolnosť proti korózii, a to aj v aplikáciách s využitím bionafty alebo v morskom prostredí šetrný k životnému prostrediu
keyboard_arrow_up