Choose your country / language

BALINIT DYLYN Ideálna ochrana proti opotrebovaniu a zníženie koeficientu trenia pri spracovaní plastov

BALINIT DYLYN

Vďaka vynikajúcej ochrane proti korózii a protiadhéznym vlastnostiam si povlak BALINIT® DYLYN získal svoju pevnú pozíciu. Jeho vlastnosti z hľadiska ochrany proti opotrebovaniu a trenia sú dôležité najmä pre strojárstvo, spracovanie plastov a polovodičový priemysel.

V priebehu procesu chemickej depozície pomocou plazmy (PACVD) je excitáciou a ionizáciou plazmy vyvolaná chemická reakcia. Optimálna kvalita a výkonnostné vlastnosti sú zaistené nanášaním povlaku v čistom prostredí v podmienkach vákua a správnym zaobchádzaním s dielmi a súčiastkami, čo je kriticky dôležitá činnosť, v ktorej máme rozsiahle skúsenosti.

BALINIT® DYLYN je tiež používaný ako povlak na dutiny a formy v oblasti výroby zdravotníckych produktov a baliarenskom priemysle (najmä pri výrobe nádob so skrutkovacím uzáverom a PET fliaš), rovnako ako na všetky pohyblivé a posuvné diely vstrekovacích lisov.

BALINIT DYLYN PRO
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku Čierna
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~ 15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0.05 - 0.2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 350
Procesná teplota [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
BALINIT DYLYN PLUS
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~17-23
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0.05 - 0.2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 350
Procesná teplota [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.
BALINIT DYLYN
Povlakový materiál a-C:H:Si
Technológia povrchovej úpravy PACVD
Farba povlaku čierny
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* ~ 15-25
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** 0.05 - 0.2
Vnútorné pnutie [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. pracovná tepl. [°C]**** 300
Procesná teplota [°C] < 220
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up