Choose your country / language

Povlakovacie služby

Vložte svoju dôveru do našich prvotriednych povlakovacích služieb

Povlakovacie služby

Každý rok viac ako 200 miliónov dielov - nástroje na spracovanie kovov a plastov a presné komponenty - dostáva povlak a plastové diely sú pokovované s chrómovaným efektom. Spoločnosť Oerlikon Balzers je jediným zmluvným poskytovateľom povlakovacích služieb s hustou sieťou povlakovacích centier, nachádzajúcich sa vo všetkých významných priemyselných oblastiach Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. To zaručuje efektívne postupy, krátke dodacie lehoty a lokálne poradenstvo a podporu pre zákazníkov.

Spoločnosť Oerlikon Balzers ponúka viac než len povlaky.

Pojem Oerlikon Balzers predstavuje vývoj a ďalší rozvoj priekopníckych nových riešení povrchových úprav - prispôsobených na mieru aktuálnym potrebám trhu a individuálnym požiadavkám zákazníkov. Všetky povlaky sú dôkladne testované v našich vlastných pracovných laboratóriách, v ktorých je možné vykonávať individuálne série skúšok. Výhody využitia služieb spoločnosti Oerlikon Balzers sú jasné:

  • okamžitá dostupnosť povlakom potiahnutých výrobkov s garantovanou kvalitou
  • nie sú potrebné investície do budov, výrobných zariadení alebo pracovných materiálov
  • nie sú potrebné výdavky na obstaranie know-how, odbornú prípravu alebo prax zamestnancov
  • okamžitý prospech z inovácií vždy, keď sú zavedené

Bez ohľadu na to, v ktorom priemyselnom odvetví pôsobíte alebo kvôli ktorej oblasti použitia ste sa na nás obrátili, produkty Oerlikon Balzers môžu vašim nástrojom, presným dielom alebo plastovým dielom pridať mimoriadnu hodnotu.

Služby povrchovej úpravy: holisticky inovatívne

Zabezpečujeme celosvetovo konzistentnú vysokú kvalitu. Všetky povlakovacie centrá spoločnosti Balzers po celom svete sú certifikované podľa priemyselných noriem ISO a QS a všetky naše centrá využívajú komplexne zdokumentované technické štandardy a sú podrobované interným auditom s cieľom zabezpečiť zhodu s týmito normami.

Služba vyzdvihnutia: rýchla a spoľahlivá

Naša rozvozová služba zhromažďuje diely určené na povrchovú úpravu a následne ich hotové doručí naspäť k vám. A čo viac, ak ich budete potrebovať súrne, ponúkame samozrejme aj expresnú službu.

Manipulácia a čistenie: efektívne a čisté

Zabezpečujeme efektívnu logistiku prepravnými a jednotlivými montážnymi systémami, ktoré sú špecifické pre konkrétne produkty. Naša linka na viacstupňové čistenie ultrazvukom umožňuje prípravu povrchov kompatibilných s PVD

Predpríprava a dodatočná úprava: je adekvátne a pridáva hodnotu

Ak je potrebná ďalšia predpríprava, spoločnosť Oerlikon Balzers využíva v jednotlivých prípadoch vhodné technológie (napríklad odplynenie vo vákuovej sušiarni na odstránenie zvyškov materiálu z úzkych vrtov, čistenie mikročasticami na odstránenie poréznych povrchových vrstiev).

Na konečnú povrchovú úpravu nástrojov sa využívajú rozličné metódy. Spoločnosť Oerlikon Balzers nadobudla dlhoročné a rozsiahle skúsenosti, ktoré sú potrebné na navrhnutie tých najlepších možných riešení a zariadení tak, aby boli splnené vaše potreby.

Analýza kvality: náročná, ale úspešná

Používajú sa najmodernejšie postupy, ako je metalografia, analýza vrstiev a meranie povrchu a rezných hrán. Udržiavajú sa tým vysoké štandardy kvality pre povrchové vrstvy, substráty a rezné hrany.

Nikto neponúka rozsiahlejší servis pre zákazníkov.

Svet

Ďalšie informácie o lokalitách našich povlakovacích centier a nimi poskytovaných službách možno nájsť na internetových stránkach našich národných spoločností.

keyboard_arrow_up