Choose your country / language

Procesy založené na PVD

Procesy PVD

Procesy založené na PVD
Čo je PVD povlakovanie?

PVD je skratka pre fyzikálnu depozíciu pár. Je to proces uskutočňovaný pod vysokým vákuom a vo väčšine prípadov pri teplotách medzi 150 a 500 °C.

Ako funguje proces PVD?

V procese PVD je veľmi čistý, pevný povlakovací materiál (kovy ako titánium, chróm a hliník) buď odparovaný teplom alebo bombardovaním iónmi (naprašovaním). Súčasne je pridávaný reaktívny plyn (napr. dusík alebo plyn obsahujúci uhlík); tvorí zlúčeninu s kovovým výparom, ktorý je deponovaný na nástrojoch alebo komponentoch ako tenký, vysoko priľnavý povlak. Rovnomerná hrúbka povlaku je dosiahnutá otáčaním dielov pri konštantnej rýchlosti okolo niekoľkých osí.

Vlastnosti povlaku (ako tvrdosť, štruktúra, chemická a tepelná odolnosť, priľnavosť) môžu byť presne kontrolované.

PVD procesy zahŕňajú oblúkové odparovanie, naprašovanie, iónové pokovovanie a vylepšené naprašovanie.

Rovnako ako všeobecne známe PVD procesy, Oerlikon Balzers ponúka aj niekoľko vlastných vyvinutých procesov.

keyboard_arrow_up