Wybierz kraj/język

DLC coatings on camshafts and other valve train parts
Reducing friction and wear in motorsports
BALINIT CAVIDUR-coated for piston ring
BALINIT CAVIDUR-coated for tappet
BALINIT CAVIDUR-coated for valve

Elementy z diamentopodobnymi powłokami węglowymi (DLC) znalazły uznanie w sportach wyścigowych, takich jak NASCAR, formuła 1, WRC i DTM dzięki ograniczeniu tarcia, zwiększeniu odporności na zużycie i wydłużeniu trwałości. BALINIT® CAVIDUR jest idealną powłoką DLC do stosowania w elementach rozrządu. Powłokę tę stosuje się do optymalizacji części motorowych już od ponad 20 lat. Powłoki DLC, takie jak BALINIT® CAVIDUR, to po prostu kolejny krok w rozwoju wysoko wydajnych silników. Bez nich nie byłoby dziś możliwe uzyskiwanie tak wysokich obciążeń i osiągów.

  • Poprawa osiągów i niezawodności
  • Znaczne ograniczenie tarcia i zużycia
  • Wydłużony czas eksploatacji elementów
BALINIT CAVIDUR
Materiał powłoki TiN + a-C:H
Technologia procesu powlekania PACVD
Kolor powłoki czarny
Twardość powłoki HIT [GPa]* ~25-35
Współczynnik tarcia (na sucho) do stali** 0,1 - 0,2
Naprężenie wewnętrzne [GPa]*** 0,1 - 0,2
Maks. temperatura pracy [°C]**** 350
Temperatura procesu 250 - 350
Uwagi ogólne Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi, zależą od zastosowania, środowiska i warunków badań.
*Twardość powłoki HIT [GPa] Pomiar metodą nanoodcisków według ISO 14577. W przypadku wielu warstw twardość poszczególnych warstw jest zmienna. Twardość można dostosować do zastosowania.
**Współczynnik tarcia (na sucho) do stali Określane badaniem „pin-on-disc” w warunkach suchych, kulką stalową według ASTM G99. W okresie docierania podane wartości mogą być przekroczone
***Naprężenie wewnętrzne [GPa] Pomiar metodą XRD lub gięcia (równanie Stoneya). Wyliczone naprężenie termiczne zostało odjęte.
****Maks. temperatura pracy [°C] To wartości przybliżone spoza zakresu. Zgodnie z prawami dynamiki istnieje zależność od ciśnienia w zastosowaniu.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up