Choose your country / language

Náš biokompatibilný nepriľnavý povlak

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

Zdravotnícky priemysel dnes očakáva nielen nekompromisnú kvalitu, ale taktiež vyžaduje súlad s predpismi o biologickej kompatibilite. Pri mnohých operáciách je dôležité aj to, aby sa krv a tkanivá nelepili na chirurgické nástroje. Povlak BALIMED™ A so zlatým sfarbením spĺňa tieto podmienky najlepšie:

  • Nepriľnavý povrch pre krv a tkanivá
  • Odolný voči opotrebovaniu a farebne rozlíšený
  • Vhodný pre mnohé chirurgické nástroje a prístroje (kostné vŕtačky a pílky, výstružníky, nožnice atď.)
  • Autoklávovateľný
  • Chemicky stabilný
BALIMED A
Povlakový materiál TiN
Technológia povrchovej úpravy Arc
Farba povlaku Zlatožltá
tvrdosť povlaku HIT [GPa]* 30 +/- 3
Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli** cca 0,6
Vnútorné pnutie [GPa]*** cca 0,6
Max. pracovná tepl. [°C]**** 600
Procesná teplota [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všetky uvedené údaje sú približné hodnoty, ktoré závisia od podmienok použitia, prostredia a skúšania.
*tvrdosť povlaku HIT [GPa] Merané na základe nanometrického vrypu podľa ISO 14577. V prípade viacvrstvových povlakov sa tvrdosť rôznych vrstiev líši. Tvrdosť môže byť prispôsobená podľa aplikácie.
**Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Určené testom „guľôčka na platni“ v suchom stave s oceľovou guľôčkou podľa ASTM G99. Počas zábehu môžu byť uvedené hodnoty prekročené.
***Vnútorné pnutie [GPa] Merané metódou XRD a/alebo ohybom (Stoneyho rovnica). Vypočítané tepelné namáhanie bolo odpočítané.
****Max. pracovná tepl. [°C] Ide o približné hodnoty z praxe. V dôsledku termodynamických zákonov vzniká v pri použití závislosť od tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up