Choose your country / language

INNOVENTA, INGENIA

Vysoko výkonnostné systémy PVD pre povlakovanie nástrojov

INNOVENTA and INGENIA

Oerlikon Balzers je svetovo vedúcim poskytovateľom povlakov pre nástroje odolných proti opotrebeniu pri použití na spracovanie kovových a plastových povrchov. Naši zákazníci  majú úžitok z tohto dôkladného know-how v oblasti povrchových riešení a priemyselného inžinierstva vyše 35 rokov. V súčasnosti Oerlikon Balzers prevádzkuje viac ako 100 povlakovacích centier vo vyše 30 krajinách Európy, Amerík a Ázie a predáva povlakovacie systémy zákazníkom po celom svete. V prevádzke je po svete vyše  700 povlakovacích systémov pre špičkové aplikácie povlakovania nástrojov. Inžiniering zariadení a montáž strojov Balzers má sídlo v Blazers v Lichtenštajnskom kniežatstve.

Dôsledne zosúladení s potrebami zákazníkov

Dôsledne zosúladení s potrebami zákazníkov

Spoločnosť Oerlikon Balzers využíva  desaťročia svojich skúseností na získanie maximálnej pridanej hodnoty pre každého zákazníka tým, že poskytuje optimalizované riešenie povlakovacieho systému. Každý typ stroja je zosúladený s rôznymi požiadavkami, ale je založený na tých istých vývojových princípoch. Takto môže spoločnosť Oerlikon Balzers spoľahlivo zaistiť vysokú spoľahlivosť procesu.

Benchmark v technológii

Benchmark v technológii

Verzatilný magnetický systém (VMS)

  • Dosahuje najhomogénnejšiu štruktúru povlaku, zvyšujúc cieľové využitie a produktivitu
  • Patentovaný verzatilný magnetický systém (VMS) Oerlikon Balzers je v súlade s požiadavkami modernej oblúkovej technológie
  • Nekonečne premenlivé magnetické pole a vyčerpanie cieľa kompenzácie

Zdokonalený plazmový optimalizátor (APO)

  • Ponúka možnosti unikátneho plazmového prispôsobenia
  • Poskytuje prístup k nespočetným možnostiam pre prispôsobenie návrhov povlakov zákazníkom a rozlíšenie produktov na trhu
  • Dostupný pre povlaky BALINIT® LATUMA a BALINIT® PERTURA

Technológia ohrievania a leptania

Technológia ohrievania a leptania
  • Zlepšovanie rýchlosti leptania a homogenity leptania pri súčasnom redukovaní cyklov údržby na minimum
  • IET a SET umožňujú prispôsobenie širokého rozsahu parametrov zákazníkovi, aby bol dosiahnutý požadovaný stav povrchu špecifický pre nástroj
  • Vynikajúce priľnutie povlaku a znateľne pozitívny vplyv na výkon, životnosť a reprodukovateľnosť nástroja

Portfólio povlaku BALINIT®

Portfólio povlaku BALINIT®

Povlakovanie s BALINIT® vám poskytuje vysoko výkonné nástroje, ktoré sú vždy pripravené vyhovieť zvyšujúci sa požiadavkám modernej výroby. K dispozícii je široký rozsah povlakovacích technológií pre takmer neobmedzené aplikácie rezania, tvarovania, dierovania, kovového liatia alebo spracovania plastov. Pracujúc v tesnej spolupráci s našimi zákazníkmi po celom svete naši špecialisti neustále sprístupňujú nové aplikácie. Povlaky prispôsobené zákazníkom sú k dispozícii na požiadanie.

keyboard_arrow_up