Choose your country / language

Techniky merania na zabezpečenie kvality povlakov Oerlikon Balzers

Štandardizované skúšobné postupy zaručujú to, že všetky stanovené údaje, týkajúce sa kvality povrchovej úpravy, sú vždy spoľahlivé a porovnateľné

Techniky merania na zabezpečenie kvality povlakov Oerlikon Balzers
Skúšobné metódy na zaistenie kvality
Metóda Atribút Obmedzenia Presnosť Deštruktívne pre
Povlak Podklad
Sférická abrázia Hrúbka povlaku Geometria, drsnosť 0,3 - 0,5 μm áno áno
XRF Hrúbka povlaku Geometria, zloženie (prvok) 0,3 - 0,5 μm nie nie
Tvrdosť podľa Rockwella (HRC) Tvrdosť substrátu Tvrdosť substrátu Geometria ± 1 HRC áno áno
Skúška podľa Rockwella Priľnavosť povlaku Tvrdosť substrátu Geometria ± 0,5 triedy HF áno áno
Kolorimetria Farba povlaku Rovnosť povrchu ± 1 jednotka CIELAB nie nie
Meranie profilovou metódou Drsnosť Geometria * nie nie

* Funkcia skúšobných podmienok

Stanovenie hrúbky povlaku pomocou testu sférickej abrázie

Stanovenie hrúbky povlaku pomocou testu sférickej abrázie

Pri tejto technike merania sú stanovené a na výpočet hrúbky povlaku použité rozmery guľového vrypu v povlakovanom podklade s oceľovou guľôčkou.

1 Diamantové vrypové teleso podľa Rockwella
2 Povlak
3 Podklad
4 Povlak s vrypom pri skúške HRC (pohľad zhora)

Hrúbka povlaku je určená skúšobným meraním sférickej abrázie.

Testovanie adhézie metódou podľa Rockwella

Testovanie adhézie metódou podľa Rockwella

Vykonáva sa klasická skúška tvrdosti podľa Rockwella (DIN 50103) s následnou analýzou siete trhlín v povlaku a odlupovania okolo okrajov zárezu pomocou optického mikroskopu. Priľnavosť povlaku sa potom priradí do jednej zo šiestich tried priľnavosti.

1 Vrypové teleso podľa Rockwella
2 Povlak
3 Podklad
4 Povlak s guľovým vrypom (pohľad zhora)

Skúška priľnavosti povlaku vrypom podľa Rockwella

keyboard_arrow_up