Choose your country / language

Imprint

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o.
Priemyselný Park Veľká Ida 770
044 55 Veľká Ida
Slovakia
E-Mail: info.balzers.sk@oerlikon.com
Phone: +421 55 32 10714
Fax: +421 55 32107 80

Vložka číslo: 41700/V
VAT: SK2024164065

Splnomocnení: Marek Keher / Anita Kretovičová

Zodpovedný za obsah: Webmaster Oerlikon

Autorské právo
Kopírovanie alebo zdieľanie informácií, údajov, textov, obrázkov a grafiky na obchodné účely alebo na použitie na iných webových stránkach si vyžaduje predchádzajúci súhlas OC Oerlikon Management AG. Všetky osoby a situácie boli znovu prijaté aktérmi.

Na našej webovej stránke boli použité registrované značky, obchodné názvy, registrované dizajny a logá. Aj v jednotlivých prípadoch, keď sa objavia bez ich ochrannej známky, platia všetky právne predpisy a ustanovenia, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas OC Oerlikon Management AG. Všetky osoby a situácie boli znovu prijaté aktérmi.

Otázky, návrhy a pripomienky
Prosím adresujte svoje otázky, návrhy alebo pripomienky na: info@oerlikon.com

Spätná väzba alebo otázky? Spojte sa s nami!

keyboard_arrow_up