Choose your country / language

BALINIT MILUBIA Tetrahedrálny amorfný uhlík (ta-C) bez obsahu vodíka, ktorý znesie extrémne tribologické podmienky

BALINIT MILUBIA coated
BALINIT MILUBIA coating for rotary pumps
BALINIT MILUBIA

Komponenty zariadení, ako sú napríklad keramické tesniace taniere v kohútikoch, pneumatické ventily, keramické drieky a ložiská čerpadiel, sú počas dlhodobej prevádzky vystavované extrémnym silám. Aby tieto zariadenia mohli spoľahlivo fungovať čo najdlhšie, je nevyhnutné chrániť ich komponenty pred opotrebením pri namáhaní za vysokých teplôt. Tvrdý ta-C štruktúrovaný uhlíkový povlak BALINIT® MILUBIA bez obsahu vodíka spĺňa tieto požiadavky aj pri behu nasucho, kedy iné povlaky dosahujú svoje limity.

BALINIT® MILUBIA je extrémne tvrdý povlak a má veľmi nízky koeficient trenia. Vďaka nízkej teplote pri nanášaní povlaku (< 100 °C) sa môže použiť aj na komponenty vyrobené z materiálov citlivých na teplo, ako sú ocele temperované pri nízkych teplotách, zliatiny hliníka či plasty.

BALINIT® MILUBIA – povlak vyvinutý špeciálne pre nároky komponentov:

  • Tvrdosť mikroštruktúry povlaku 35-50 HIT(GPa)
  • Dokonale vhodný na tesniace taniere, hydraulické ventily, keramické drieky a ložiská čerpadiel
  • Neustále nízke prevádzkové zaťaženie keramických tesniacich tanierov, keď sa po dlhom používaní z montážnej zostavy vymyje mazivo
  • Nízka miera trenia aj za sucha udržuje nízku prevádzkovú teplotu tesniacich krúžkov a tanierov
  • Vhodný na kovy a elektricky izolujúce materiály, ako je keramika alebo plasty
  • Nízka teplota povlakovania (< 100 °C) umožňuje poťahovanie materiálov citlivých na teplo

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up