Choose your country / language

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR är en modifierad diamantliknande kolbeläggning med ökad belastningskapacitet. Ett hårt och hållbart metallbaserat skikt (kromnitrid) gör den önskade ytan hård och ökar elasticiteten för den yttre kolbeläggningen. BALINIT DLC STAR har ännu högre tribologisk prestanda än BALINIT C, BALINIT C STAR och BALINIT DLC. Det används därför för de högst belastade komponenterna i system för dieselinsprutning och i motorkomponenter.

BALINIT DLC STAR
Beläggningsmaterial CrN / a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up