Choose your country / language

แข็งและทนทานเหมือนโลหะ เรียบเหมือนเพชร BALINIT® DLC STAR ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองเข้าด้วยกัน

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR เป็นผิวเคลือบแบบ diamond-like carbon ที่ได้รับการดัดแปลง โดยมีความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น ความแกร่ง ชั้นโลหะที่คงทน (โครเมียมไนไตรด์) มอบความแข็งของพื้นผิวที่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเคลือบคาร์บอนแบบ superposed ที่มีประสิทธิภาพด้านไตรโบโลยี ยิ่งไปกว่านั้น BALINIT DLC STAR ยังมีประสิทธิภาพด้านไตรโบโลยีที่สูงกว่า BALINIT C, BALINIT C STAR และ BALINIT DLC ดังนั้นจึงใช้สำหรับส่วนประกอบที่ใช้งานหนักที่สุดในระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลและส่วนประกอบของเครื่องยนต์

BALINIT DLC STAR
วัสดุเคลือบผิว CrN / a-C:H
เทคโนโลยีการเคลือบผิว PACVD
สีเคลือบ สีดำ
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* ~15-25
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

ข้อเสนอแนะหรือคำถาม? ติดต่อกับพวกเรา!

keyboard_arrow_up