Choose your country / language

BALINIT DLC STAR การเคลือบผิวคาร์บอนแข็งเสมือนเพชร (DLC) ด้วย Superior Tribological ARrangement (STAR)

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR เป็นผิวเคลือบแบบ diamond-like carbon ที่ได้รับการดัดแปลง โดยมีความสามารถในการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น ความแกร่ง ชั้นโลหะที่คงทน (โครเมียมไนไตรด์) มอบความแข็งของพื้นผิวที่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเคลือบคาร์บอนแบบ superposed ที่มีประสิทธิภาพด้านไตรโบโลยี ยิ่งไปกว่านั้น BALINIT DLC STAR ยังมีประสิทธิภาพด้านไตรโบโลยีที่สูงกว่า BALINIT C, BALINIT C STAR และ BALINIT DLC ดังนั้นจึงใช้สำหรับส่วนประกอบที่ใช้งานหนักที่สุดในระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลและส่วนประกอบของเครื่องยนต์

BALINIT DLC STAR
วัสดุเคลือบผิว CrN / a-C:H
เทคโนโลยีการเคลือบผิว PACVD
สีเคลือบ สีดำ
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* ~15-25
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up