Wybierz kraj/język

BALINIT DLC STAR Powłoka Diamond-like carbon (DLC) z Superior Tribological ARrangement (STAR)

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR jest zmodyfikowaną, przypominającą diament powłoką węglową o zdolności do przenoszenie większych obciążeń. Twarda, wytrzymała powłoka metaliczna (azotek chromu) zapewnia wymaganą twardość powierzchni i zwiększa sprężystość nakładanej na nią, efektywnej trybologicznie powłoki węglowej. Parametry trybologiczne BALINIT DLC STAR są wyższe niż w przypadku BALINIT C, BALINIT C STAR i BALINIT DLC. Dlatego powłoka ta wykorzystywana jest do najbardziej obciążonych elementów wysokoprężnych układów wtryskowych i do elementów silnika.

BALINIT DLC STAR
Materiał powłoki CrN / a-C:H
Technologia procesu powlekania PACVD
Kolor powłoki czarny
Twardość powłoki HIT [GPa]* ~15-25
Współczynnik tarcia (na sucho) do stali** 0,1 - 0,2
Naprężenie wewnętrzne [GPa]*** 0,1 - 0,2
Maks. temperatura pracy [°C]**** 300
Temperatura procesu < 250
Uwagi ogólne Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi, zależą od zastosowania, środowiska i warunków badań.
*Twardość powłoki HIT [GPa] Pomiar metodą nanoodcisków według ISO 14577. W przypadku wielu warstw twardość poszczególnych warstw jest zmienna. Twardość można dostosować do zastosowania.
**Współczynnik tarcia (na sucho) do stali Określane badaniem „pin-on-disc” w warunkach suchych, kulką stalową według ASTM G99. W okresie docierania podane wartości mogą być przekroczone
***Naprężenie wewnętrzne [GPa] Pomiar metodą XRD lub gięcia (równanie Stoneya). Wyliczone naprężenie termiczne zostało odjęte.
****Maks. temperatura pracy [°C] To wartości przybliżone spoza zakresu. Zgodnie z prawami dynamiki istnieje zależność od ciśnienia w zastosowaniu.
keyboard_arrow_up