Choose your country / language

BALINIT DLC STAR Multifunkční povlak s vynikajícími tribologickými vlastnostmi (STAR)

BALINIT DLC STAR coated
Star Tappet
BALINIT DLC STAR coated for diesel injector
BALINIT DLC STAR coated for collet chucks

BALINIT® DLC STAR je modifikovaná uhlíková vrstva s vlastnostmi diamantu se zvýšenou zatížitelností. Tvrdá, odolná kovová vrstva (nitrid chromu) nabízí odpovídající tvrdost povrchu a zvyšuje odolnost vrchní, tribologicky účinné uhlíkové vrstvy. BALINIT DLC STAR má ještě lepší tribologické vlastnosti než BALINIT C, BALINIT C STAR a BALINIT DLC. Je tedy vhodný pro komponenty dieselových vstřikovacích systémů a komponenty motorů vystavované nejvyšším zátěžím.

BALINIT DLC STAR
Povlakový materiál CrN / a-C:H
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,1 - 0,2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
keyboard_arrow_up