Choose your country / language

BALIQ CARBOS การเคลือบคาร์บอนแบบไม่มีรูปร่างที่แน่นอนที่เหนือกว่า DLC

การเคลือบคาร์บอนแบบไม่มีรูปร่างที่แน่นอนที่ปราศจากไฮโดรเจนนี้เป็นการผสมผสานที่เยี่ยมยอดระหว่างความแข็งสูง, แรงเสียดทานต่ำ และความหยาบต่ำ

การเคลือบคาร์บอนแบบไม่มีรูปร่างที่แน่นอนที่ปราศจากไฮโดรเจน (a-C) BALIQ® CARBOS ของ Oerlikon Balzercoating เป็นการผสมผสานที่เยี่ยมยอดระหว่างความแข็งสูง, แรงเสียดทานต่ำ และความหยาบต่ำ

BALIQ® CARBOS มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเคลือบแบบ DLC ที่ใช้ไฮโดรเจนในการใช้งานทางวิศวกรรมหลายกระบวนการ ที่ซึ่งแรงกดหน้าสัมผัสและความเร็วในการเลื่อนจะอยู่ในระดับสูงมาก ด้วยสัดส่วนพันธะโครงสร้างปิรามิดฐานสามเหลี่ยมสูง (50-60%) BALIQ® CARBOS จึงมีความต้านทานต่อการสึกหรอจากการขัดสีสูงกว่า DLC มาก

  • การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความแข็งสูง, อัตราการสึกหรอต่ำ, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และความหยาบต่ำ
  • ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ DLC แบบเดิมสำหรับการใช้งานที่มีไตรโบโลยีสูง
  • มีอุณหภูมิในการทำงานต่ำ จึงสามารถใช้กับพื้นผิวของวัสดุได้หลากหลาย

ข้อเสนอแนะหรือคำถาม? ติดต่อกับพวกเรา!

keyboard_arrow_up