Choose your country / language

BALIQ CARBOS Standart DLC'nin ötesine geçen amorf karbon kaplama

Amorf hidrojensiz karbon kaplama, yüksek dayanıklılık, düşük sürtünme ve düşük pürüzlülük ile benzersiz bir kombinasyon sunmaktadır.

BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness

Oerlikon Balzers'in amorf hidrojensiz (a-C) BALIQ® CARBOS kaplama, yüksek dayanıklılık, düşük sürtünme ve yüksek pürüzlülük ile benzersiz bir kombinasyon sunmaktadır.

BALIQ® CARBOS, temas basıncının ve kayma hızının ekstrem durumlarda etkileşim içinde olduğu mühendislik uygulamalarında hidrojenize DLC kaplamalarına kıyasla daha performanslıdır. BALIQ® CARBOS, yüksek dört yüzlü yapışma oranıyla (%50-60), DLC'ye kıyasla daha yüksek aşınma direnci sunmaktadır.

  • Yüksek dayanıklılık, düşük aşınma oranı, düşük sürtünme katsayısı ve düşük pürüzsüzlüğün eşsiz kombinasyonu.
  • İddialı tribolojik uygulamalar için standart DLC'ye kıyasla hissedilebilir şekilde geliştirilmiş performans.
  • Düşük proses sıcaklığı, daha çeşitli malzeme seçimi sunmaktadır.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up