Choose your country / language

BALIQ CARBOS Amorfní uhlíkový povlak, který přesahuje standardní DLC

Amorfní uhlíkový povlak bez obsahu vodíku se vyznačuje výjimečnou kombinací vysoké tvrdosti, nízkého tření a nízké drsnosti.

BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness

Amorfní uhlíkový povlak bez obsahu vodíku (a-C) BALIQ® CARBOS od společnosti Oerlikon Balzers se vyznačuje výjimečnou kombinací vysoké tvrdosti, nízkého tření a nízké drsnosti.

BALIQ® CARBOS překonává hydrogenované povlaky DLC v mnoha technických aplikacích, kde kontaktní tlak a kluzná rychlost reagují extrémním způsobem. Díky vysokému podílu tetra vazeb (50–60 %) poskytuje BALIQ® CARBOS podstatně vyšší odolnost proti abrazivnímu opotřebení než DLC.

  • Unikátní kombinace vysoké tvrdosti, nízké míry opotřebení, nízkého součinitele tření a nízké drsnosti.
  • Výrazně lepší výkon oproti konvenčním DLC pro náročné tribologické aplikace.
  • Nízká procesní teplota, která umožňuje širší škálu materiálů substrátu.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up