Choose your country / language

BALIQ CARBOS Den amorfa kolbeläggningen som går ännu längre än standard DLC

Den amorfa och vätefria kolbeläggning erbjuder en utmärkt kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness

Oerlikon Balzers amorfa och vätefria (a-C) BALIQ® CARBOS-kolbeläggning erbjuder en exceptionell kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

BALIQ® CARBOS överträffar hydrogenerade DLC-beläggningar i många tekniska tillämpninar där kontakttryck och glidhastighet har en extrem samverkan. Tack vare en hög andel tetraedriska bindningar (50–60 %) erbjuder BALIQ® CARBOS väsentligt högre slitstyrka än DLC.

  • Unik kombination av hög hårdhet, låg slitstyrka, låg friktionskoefficient och låg grovhet.
  • Markant förbättrad prestanda jämfört med konventionell DLC för krävande tribologiska tillämpningar.
  • Låg processtemperatur, vilket möjliggör användning av fler slags verktygsmaterial.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up