Choose your country / language

Den amorfa och vätefria kolbeläggning erbjuder en utmärkt kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

Oerlikon Balzers amorfa och vätefria (a-C) BALIQ® CARBOS-kolbeläggning erbjuder en exceptionell kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

BALIQ® CARBOS överträffar hydrogenerade DLC-beläggningar i många tekniska tillämpninar där kontakttryck och glidhastighet har en extrem samverkan. Tack vare en hög andel tetraedriska bindningar (50–60 %) erbjuder BALIQ® CARBOS väsentligt högre slitstyrka än DLC.

  • Unik kombination av hög hårdhet, låg slitstyrka, låg friktionskoefficient och låg grovhet.
  • Markant förbättrad prestanda jämfört med konventionell DLC för krävande tribologiska tillämpningar.
  • Låg processtemperatur, vilket möjliggör användning av fler slags verktygsmaterial.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up