Choose your country / language

BALINIT TRITON STAR ผิวเคลือบคาร์บอนที่มีโครงสร้างหนาแน่นเป็นพิเศษ รองรับโดย Superior Tribological ARrangement (STAR)

BALINIT TRITON STAR

BALINIT® TRITON STAR รวมความแข็งสูงเข้ากับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำมาก ด้วยการเคลือบคาร์บอนแบบเพชร (DLC) จึงให้การปกป้องดีเป็นพิเศษต่อการสึกหรอจากการเสียดสีและการยึดติด ชั้นรองรับโลหะที่เพิ่มเข้ามา (โครเมียมไนไตรด์) เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างมาก และทำให้ BALINIT® TRITON STAR เป็นตัวเลือกการเคลือบผิว เช่น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปอะลูมิเนียมที่ได้รับความนิยมอย่างหลากหลาย

BALINIT TRITON STAR
วัสดุเคลือบผิว CrN / a-C:H
เทคโนโลยีการเคลือบผิว PACVD
สีเคลือบ สีดำ
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* ~15-25
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up