Choose your country / language

BALINIT TRITON STAR Carbon coating with exceptionally dense structure, supported by Superior Tribological ARrangement (STAR)

BALINIT TRITON STAR

BALINIT® TRITON STAR combines a high hardness with an extremely low coefficient of friction. Being a diamond-like carbon coating (DLC), it provides particularly good protection against abrasive and adhesive wear. The added metal-based support layer (chromium nitride) significantly increases the load-bearing capacity and makes BALINIT® TRITON STAR the coating of choice e.g. for a wide range of popular aluminium forming processes.

BALINIT TRITON STAR
Povlakový materiál CrN / a-C:H
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~15-25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.1 - 0.2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up