Choose your country / language

BALINIT TRITON STAR Kolbeläggning med exceptionellt tät struktur, stödd av Suveränt Tribologiskt ARrangemang (STAR)

BALINIT TRITON STAR

BALINIT® TRITON STAR kombinerar hög hårdhet med en extremt låg friktionskoefficient. Eftersom det är en diamantliknande kolbeläggning (DLC), ger den ett särskilt bra skydd mot nötande och påkletande slitage. Det tillsatta metallbaserade stödskiktet (kromnitrid) ökar bärförmågan avsevärt och gör BALINIT® TRITON STAR till det självklara valet av beläggning för en bred rad populära processer för formande bearbetning av aluminium.

BALINIT TRITON STAR
Beläggningsmaterial CrN / a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up