Choose your country / language

BALINIT and BALIFOR coatings help to reduce friction in the valve train resulting in less fuel consumption.

Valve Train
Riešenie Povlakový materiál Technológia povrchovej úpravy tvrdosť povlaku HIT [GPa] Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Max. pracovná tepl. [°C] Procesná teplota [°C]
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
prevziať
MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikácie - 800 -
prevziať

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up