Choose your country / language

BALINIT and BALIFOR coatings help to reduce friction in the valve train resulting in less fuel consumption.

Valve Train
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Tvrdost povlaku HIT [GPa] Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu [°C]
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
stáhnout
MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikace - 800 -
stáhnout

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up