Choose your country / language

BALINIT TRITON

BALINIT® TRITON ผสมผสานความแข็งระดับสูงเข้ากับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำมาก การเคลือบคาร์บอน (DLC) มอบการป้องกันที่ดีเป็นพิเศษต่อการสึกหรอแบบขัดสีและการสึกหรอแบบยึดติด แม้กระทั่งภายใต้สถาวะที่มีการหล่อลื่นในปริมาณน้อยที่สุดหรือสภาวะการทำงานแบบแห้ง นอกจากนี้แล้ว โครงสร้างที่หนาแน่นกว่าปกติยังช่วยให้ทนต่อการผุกร่อนได้ดีขึ้น

BALINIT® TRITON ที่เป็นกลางสำหรับอาหาร เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น การฉีดพลาสติก และระบบที่ไม่ต้องการการหล่อลื่น

BALINIT TRITON
วัสดุเคลือบผิว a-C:H
เทคโนโลยีการเคลือบผิว PACVD
สีเคลือบ สีดำ
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* ~15-25
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน
keyboard_arrow_up