Choose your country / language

BALINIT TRITON

BALINIT® TRITON kombinerar hög hårdhetsgrad med en extremt låg friktionskoefficient. Det är en kolbeläggning (DLC) och ger därför ett väldigt gott skydd mot adhesiv och abrasiv förslitning, även när minsta möjliga mängd smörjmedel används, eller vid torrbearbetningar. Dess ovanligt täta struktur förbättrar dessutom korrosionsmotståndet.

Det livsmedelsneutrala BALINIT® TRITON är idealiskt för tillämpningar som t. ex. utstötare till formsprutningsformar och smörjfria förhållanden.

BALINIT TRITON
Beläggningsmaterial a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up