Choose your country / language

BALINIT C coated
BALINIT C coated for bevel gear
BALINIT C coated for con rod
BALINIT C coated for roller bearings
BALINIT C

ส่วนใหญ่แล้ว การเคลือบแบบไตรโบโลยีจะใช้เพื่อลดการสึกหรอแบบยึดติดที่เกี่ยวข้องกับการเกาะแน่นหรือการเชื่อมกดเย็น เป็นต้น สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่มีค่าต่ำและคุณสมบัติในการลื่นไถลที่ดี ทำให้การเคลือบแบบนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการหล่อลื่นน้อย และแม้กระทั่งการทำงานแบบแห้ง

BALINIT® C เป็นการเคลือบผิวที่ใช้ WC/C และจึงเป็นของผสมระหว่างโลหะกับคาร์บอนคล้ายเพชร (diamond-like carbon) ผลที่ได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลดความล้าที่พื้นผิวและไตรโบออกซิเดชั่น

  • ลดการสึกหรอแบบยึดติด
  • สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหมดไป
  • มีคุณสมบัติการลื่นไถลที่ดี
BALINIT C
วัสดุเคลือบผิว a-C:H:Me (WC/C)
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Sputter
สีเคลือบ สีแอนทราไซต์
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 10 - 15
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน
keyboard_arrow_up