Choose your country / language

BALINIT C coated
BALINIT C coated for bevel gear
BALINIT C coated for con rod
BALINIT C coated for roller bearings
BALINIT C

Tribologické povlaky jsou využívány zejména ke snížení adhezivního opotřebení, které vede často k zadírání nebo vzniku studených svarů. Nízký koeficient tření a dobré kluzné vlastnosti z něj činí ideální povrch pro aplikace s nedostatečným mazáním nebo dokonce s chodem na sucho.

Výsledkem je ideální způsob snížení únavy povrchu a tribooxidace.

  • Nižší adhezivní opotřebení
  • Nízký koeficient tření
  • Dobré kluzné vlastnosti
BALINIT C
Povlakový materiál a-C:H:Me (WC/C)
Technologie povlakování Sputter
Barva povlaku antracitová
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 10 - 15
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,1 - 0,2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up